Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Straż Miejska w Kłodzku

https://sm.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://sm.bip.klodzko.pl
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


|20|
Spis informacji publicznych (20)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Strażnik Miejski
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Kostrzewska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Leszek Łoś
Autor ostatniej poprawki:   Leszek Łoś
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  30.10.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.10.2023 19:38
Data weryfikacji:   30.10.2023 19:40
Data ostatniej zmiany:   30.10.2023 19:40 Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Strażnik Miejski

Sprawozdanie finansowe za rok 2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Leszek Łoś
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Leszek Łoś
Autor ostatniej poprawki:   Leszek Łoś
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  21.04.2023
Data wprowadzenia do BIP:  21.04.2023 11:25
Data weryfikacji:   21.04.2023 11:27
Data ostatniej zmiany:   21.04.2023 11:27 Rejestr zmian

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdania finansowe za rok 2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Główny Księgowy Straży Miejskiej w Kłodzku
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  07.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2022 07:57
Data weryfikacji:   07.06.2022 07:59
Data ostatniej zmiany:   07.06.2022 07:59 Rejestr zmian

Sprawozdania finansowe za rok 2021

Obowiązek informacyjny - dane inspektora ochrony danych osobowych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   IOD
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  12.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  12.05.2022 13:21
Data weryfikacji:   12.05.2022 13:23
Data ostatniej zmiany:   12.05.2022 13:23 Rejestr zmian

Obowiązek informacyjny- dane inspektora ochrony danych osobowych

Zarządzenie 1/2022 odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego IOD
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   p.o. Komendanta Straży Miejskiej Michał Tułacz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  29.04.2022
Data wprowadzenia do BIP:  12.05.2022 13:13
Data weryfikacji:   12.05.2022 13:19
Data ostatniej zmiany:   12.05.2022 13:19 Rejestr zmian

Zarządzenie nr 1/2022 odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego IOD

Zarządzenie nr 2/2019 Komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku z dnia 02 maja 2019 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   IOD
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  09.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2019 10:40
Data weryfikacji:   12.05.2022 13:17
Data ostatniej zmiany:   12.05.2022 13:17 Rejestr zmian

Zarządzenie nr 2/2019 Komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku z dnia 02 maja 2019 roku strona 1 

Wykaz Strażników i rejonów służbowych na terenie miasta Kłodzka( obowiązuje od 14 maja 2021 roku)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  18.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.05.2021 10:20
Data weryfikacji:   18.05.2021 10:21
Data ostatniej zmiany:   18.05.2021 10:21 Rejestr zmian

Wykaz Strażników i rejonów służbowych na terenie miasta Kłodzka( obowiązuje od 14 maja 2021 roku) 

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Główny Księgowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  12.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  12.05.2021 09:08
Data weryfikacji:   12.05.2021 09:09
Data ostatniej zmiany:   12.05.2021 09:10 Rejestr zmian

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Główny Księgowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  02.06.2020
Data wprowadzenia do BIP:  02.06.2020 10:32
Data weryfikacji:   02.06.2020 10:33
Data ostatniej zmiany:   02.06.2020 10:34 Rejestr zmian

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Obowiązek informacyjny dot. monitoringu wizyjnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Inspektor Ochrony Danych
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  09.08.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.08.2019 09:31
Data weryfikacji:   09.08.2019 09:32
Data ostatniej zmiany:   09.08.2019 09:32 Rejestr zmian

obowiązek informacyjny dot. monitoringu wizyjnego 

Zarządzenie nr 2/2019 Komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku z dnia 02 maja 2019 roku strona 2
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   IOD
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  09.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2019 10:43
Data weryfikacji:   09.05.2019 10:44
Data ostatniej zmiany:   09.05.2019 10:44 Rejestr zmian

Zarządzenie nr 2/2019 Komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku z dnia 02 maja 2019 roku strona 2 

Inf.dod. za 2018 9
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Główny Księgowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  09.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2019 10:35
Data weryfikacji:   09.05.2019 10:36
Data ostatniej zmiany:   09.05.2019 10:36 Rejestr zmian

Inf.dod. za 2018 9 

ZZwF 2018 jpg.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Główny Księgowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  08.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2019 12:58
Data weryfikacji:   08.05.2019 12:59
Data ostatniej zmiany:   08.05.2019 12:59 Rejestr zmian

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 

RZiS 2018 pdf.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Główny Księgowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  08.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2019 12:56
Data weryfikacji:   08.05.2019 12:57
Data ostatniej zmiany:   08.05.2019 12:57 Rejestr zmian

Rachunek zysków i strat 

Informacja dodatkowa strona 4 skan jpg
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Główny Księgowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  08.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2019 12:54
Data weryfikacji:   08.05.2019 12:55
Data ostatniej zmiany:   08.05.2019 12:55 Rejestr zmian

Informacja dodatkowa strona 4 skan jpg

Informacja dodatkowa strona 3 skan jpg
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Główny Księgowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  08.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2019 12:53
Data weryfikacji:   08.05.2019 12:53
Data ostatniej zmiany:   08.05.2019 12:53 Rejestr zmian

Informacja dodatkowa strona 3 skan jpg

Informacja dodatkowa strona 2 skan jpg
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Główny Księgowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  08.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2019 12:51
Data weryfikacji:   08.05.2019 12:52
Data ostatniej zmiany:   08.05.2019 12:52 Rejestr zmian

Informacja dodatkowa strona 2 skan jpg

Informacja dodatkowa strona 1 skan
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Główny Księgowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  08.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2019 12:47
Data weryfikacji:   08.05.2019 12:50
Data ostatniej zmiany:   08.05.2019 12:50 Rejestr zmian

Informacja dodatkowa strona 1 skan jpg

Inf. dod. za 2018 12
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Główny Księgowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  08.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2019 12:45
Data weryfikacji:   08.05.2019 12:46
Data ostatniej zmiany:   08.05.2019 12:46 Rejestr zmian

Inf. dod. za 2018 12

Inf. dod. za 2018 11
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Główny Księgowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Żochowska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Żochowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Żochowska
Data wytworzenia informacji:  08.05.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2019 12:43
Data weryfikacji:   08.05.2019 12:44
Data ostatniej zmiany:   08.05.2019 12:44 Rejestr zmian

Inf. dod. za 2018 11